Ang Kababaihang Pilipino sa Cyberspace: Ang Pagkontra sa Gahum

Labis akong napahanga sa pagiging kritikal ni Dr. Janet sa kanyang mga inaayawang mga impormasyon tungkol sa mga kababaihang Pilipino sa cyberspace. Dito, naipakita niya ng husto ang kanyang mga hinanaing ukol sa cyberspace. Marami siyang mga nabanggit ngunit nais kong bigyan ng labis na pansin ang una niyang inaayawang impormasyon ukol sa mga kababaihan sa cyberspace.

Reaksyon sa unang inaayawan ni Janet Tauro-Batuigas, Ph. D. “Ayoko ang imahen at impormasyon na tungkol at ukol sa kababaihang Pilipino sa cyberspace dahil gaya ng nasabi ko na, ang internet bilang makapangyarihang midyum ay usapin ng kapangyarihan.  Kapangyarihan na unti-unting lumalawak at lumalalim. Lumalawak dahil dumadami na ang gumagamit ng internet at lumalalim dahil sa mas makabuluhang bagay na ito ginagamit.” Sumasangayon ako sa sinabi niyang ito dahil hindi kaila na halos bawat lugar ay mayroong makikitang mga internet cafes na sumisingil lamang ng 15-20 pesos sa mga gagamit ng internet. Sa napakaliit na halaga ay marami ang naeengganyong pumunta sa mga internet cafes at subukan ang hiwaga’t kapangyarihan ng napakalawak na mundo ng cyberspace na tila wala ng katapusan. Nasabi kong wala ng katapusan ay dahil minuminuto ay may mga tao mula sa iba’t-ibang sulok ng daigdig ang nagsisipagpublish ng kanilang mga gawa (blogs, reports, journals at marami pang iba) sa internet na siya rin namang pinakikinabangan ng mga nagsusurf at nagririserts sa internet. Karamihan sa mga impormasyong matatagpuan sa internet ay pawang mga nakasulat sa salitang Ingles at bihirang-bihira ang makikitang mga sites na nasusulat sa Tagalog. Hindi lang ito lumalawak kundi lamalalim din dahil sa mga bagay-bagay na natatagpuan dito gaya ng kaalaman na siyang pangunahing rason kung bakit nagiinternet ang mga Pilipino. Sa madaling sabi, riserts. Labis na ikinagulat ko ay ang sinabi ng awtor na masmaraming kababaihang gumagamit ng internet. Noong una, ayaw kong maniwala ngunit nang aking mabasa ang naging karanasan niya ng itype niya ang salitang Filipina sa google ay mabilis na naalis ang aking pagdududa at napatunayan ko ito ng akin’ itong subukan. Hindi lamang 690,000 ang lumabas na mga web sites kundi 6,480,000 web sites ukol sa mga kababaihang Pilipina. Sa aking opinyon, totoo nga’t naeempower ng internet ang mga gumagamit nito ngunit sa kaso ng mga kababaihan ay palagay ko’y walang “empowerment” ang mangyayari sa kanila sapagkat puro mga kalaswaan at kababuyan ang aking mga nabasa sa mga lumabas na mga resulta. Pero hindi ko ito binuksan ng tuluyan, sapat na sa akin ang mga nakita’t nabasa kong mga detalyeng nagsilabasan. 

Sinusuportahan ko ang sinabi ng awtor na magiging globally competitive lamang ang mga kababaihang Pilipino kung malalim at malawak ang kanilang kaalaman sa mga isyung nakakaapekto sa kanila at sa bansa. Ginagamit ang internet upang makakuha ng impormasyon, kung gayon nararapat lamang na nasusulat ito sa wikang nauunawaan ng nakararaming Pilipino. Dahil nasa wika ang ating karunungan, ito rin ang magbibigay daan sa mga kababaihang Pilipino na maunawaan ng lubusan ang mga kaalaman. Ang pagiging globally competitive ay hindi naman nasusukat sa dami ng alam na lengwahe kundi tumutukoy ito sa kakayahan ng tao na makipagkompetensya sa buong mundo sa usapin ng bisnes, edukasyon, at iba pa at hindi ang kakayahan ng mga kababaihan na maging katulong o caretaker lamang sa ibang bansa na siya namang gusto ng gobyerno dahil sa laki ng remitans na naipapadala. Ibig ipahiwatig nito na kung nabigyan ng trabaho ang isang Pilipina ay kaya niya itong tapusin ng maayos sa takdang palugit na ibinigay.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: